Koszykówka

Od marca do czerwca 2022r. realizujemy projekt profilaktyczny „Warto żyć na sportowo”. Jest to program zajęć sportowych o charakterze profilaktycznym. Zasadniczym celem zajęć jest wszechstronny rozwój dzieci ze szczególnym zwróceniem uwagi na promocję zdrowego trybu życia, a także umiejętności kontrolowania własnych negatywnych zachowań i emocji w stosunku do siebie i innych, rozwijanie postawy asertywności, kształtowanie szacunku do innych osób zwłaszcza mniej sprawnych. W realizacji tego programu wspierają nas pracownicy i studenci Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.