Kadra pedagogiczna

Kinga Zellnernauczyciel wychowania przedszkolnego – gr. Sówki
Małgorzata Konieczna/Joanna Fórmaniak-Patelkanauczyciel wychowania przedszkolnego – gr. Misie
Adrianna Kaźmierczaknauczyciel wychowania przedszkolnego – gr. Słoneczka
Anna Zrobczyńskajęzyk angielski
Aleksandra Łączkowskareligia
Joanna Górnowiczpedagog