Kadra pedagogiczna

Joanna Górnowicznauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog
Kinga Zellnernauczyciel wychowania przedszkolnego
Anna Zrobczyńskajęzyk angielski
Karolina Bartkowiak- Glinkalogopedia
Aleksandra Łączkowskareligia