Organ prowadzący

Organem prowadzącym Szkołę Podstawową z Oddziałami Przedszkolnymi w Bielawach jest Stowarzyszenie „Wspólnie z pasją”.

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

1) działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego, poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w następujących obszarach: edukacja, oświata, kultura, ochrona środowiska, prawa człowieka, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna.

2) Współpraca z organami państwowymi i samorządu terytorialnego, organizacjami gospodarczymi i społecznymi działającymi w sferze oświaty, edukacji, ochrony środowiska, kultury, ochrony zdrowia w kraju i za granicą.

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie „Wspólnie z pasją”

Bielawy 3, 62-066 Granowo

tel. 61 44 72 041