O przedszkolu

Nasze przedszkole mieści się w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Bielawach , położonej z dala od zgiełku ulicznego, otoczone pięknym placem zabaw, wyposażonym w dostosowane do wieku zabawki ogrodowe (m.in. huśtawki, zjeżdżalnie, urządzenia wspinaczkowe). Obecnie w naszej szkole prowadzone są trzy grupy przedszkolne: Sówki, Misie i Słoneczka. Przedszkole pełni funkcje: opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, a także rozwija zainteresowania czytelnicze.

Głównym naszym celem jest tworzenie przedszkola przyjaznego dzieciom i ich rodzinom. Dzięki temu dzieci czują się bezpieczne, akceptowane i kochane.