Ramowy rozkład dnia

7:50-8:50-Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne- stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę.
8:50-9:00-Przygotowanie do śniadania- czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe w łazience i WC. Doskonalenie samodzielności.
9:00-9:25-Śniadanie. Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia.
9:25-9:30-Czynności samoobsługowe w WC i łazience, nauka etapów mycia rąk. Doskonalenie tych czynności. Ćwiczenie samodzielności.
9:30-10:30-Realizacja zajęć edukacyjno- wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.
10:30-11:10-Czynności samoobsługowe przed wyjściem na dwór (nauka ubierania się i wiązania sznurowadeł, zapinanie guzików, suwaków- doskonalenie tych czynności). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy integrujące, wycieczki i spacery- obserwacja środowiska przyrodniczego i społecznego w najbliższym otoczeniu przedszkola.
11:10-11:15-Przygotowanie do obiadu. Czynności kulturalno- higieniczne w WC i łazience.
11:15-11:45-Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie przy stole, dbałość o zdrowie.
11:45-11:55-Zabiegi higieniczne w łazience i WC, przygotowanie do relaksu.
11:55-12:30-Relaks. Słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej- wyciszenie.
12:30-13:00-Prace plastyczne i manualne. Praca z całą grupą i indywidualnie z dziećmi, dostosowywanie do ich możliwości, praca stymulacyjna.
13:00- 13:40-Zabawy dowolne i zabawy z wykorzystaniem multimediów, pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy inspirowane przez dzieci, gry i zabawy edukacyjne i dydaktyczne, porządkowanie sali.
13:40-13:50-Przygotowywanie do wyjścia do domu, czynności samoobsługowe.
13:50-14:10-Rozchodzenie się dzieci do domów.