Rada Rodziców

Drodzy Rodzice,

Na zebraniu Rady Rodziców w dniu 27.09.2022 r. zostało wybrane Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023 w następującym składzie:
1. Przewodniczący: Anna Tulińska,
2. Zastępca: Agnieszka Pawłowska,
3. Skarbnik: Julia Jeżewska.

Wzorem lat ubiegłych składka na komitet rodzicielski będzie wynosić 40 zł na dziecko na rok bez względu na liczbę dzieci w rodzinie.
Wpłat można dokonywać bezpośrednio na rachunek bankowy Rady Rodziców Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Bielawach o numerze: 55 1020 4144 0000 6002 0165 6875.
W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz grupę przedszkolną/ klasę.
Możliwa będzie również wpłata składki na komitet rodzicielski bezpośrednio skarbnikowi klasowemu, jak miało to miejsce dotychczas.

Na zebraniu zostało przedstawione Rozlicznie dochodów i wydatków Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022
Lp.Dochody:kwota
1.stan kasy z poprzednich lat9 332,77 zł
2.wpłaty na komitet – 126 uczniów (tj. 83%)5 040,00 zł
3.organizacja zabawy walentynkowej7 255,61 zł
4.sprzedaż siatek na bramki do Sołectwa Wsi Strzępiń300,00 zł
5.odsetki bankowe od środków na rachunku21,54 zł
6.grzywna wymierzona Stowarzyszeniu Wspólnie z Pasją przez WSA w Poznaniu za niestosowanie się do obowiązku przekazania skargi na bezczynności z powództwa Jakuba Tulińskiego1 194,00 zł
Dochody łącznie:23 143,92 zł

Lp.Wydatkikwota
1.zakup sprzętu sportowego4 987,21 zł
2.zakup wagi jubilerskiej na lekcje chemii23,98 zł
3.zakup metra sześciennego na lekcje matematyki194,50 zł
4.zakup książek dla laureatki konkursu z języka polskiego139,26 zł
5.zakup pieczątki Rada Rodziców40,50 zł
6.paczki świąteczne dla wszystkich uczniów – 149 paczek    2 978,23 zł
7.zakup czekolady na nagrody w konkursie świątecznym105,46 zł
8.zakup książek dla laureatów konkursu na Dzień Niepodległości218,50 zł
9.zakup książek na nagrody dla uczniów770,30 zł
10.wynajem dmuchanych atrakcji na Dzień Dziecka 2 501,00 zł
11.zakup siatek na bramki – 2 komplety – boisko trawiaste i asfaltowe759,60 zł
12.zakup lodów i napoi na Dzień Dziecka dla wszystkich uczniów343,37 zł
13.nagroda dla absolwentki roku – głośnik bezprzewodowy269,00 zł
14.karty podarunkowe dla uczniów z wyróżnieniem 15 szt. x 100 zł1 500,50 zł
15.dofinansowanie organizacji zakończenia szkoły przez Ósmoklasistów1 200,00 zł
16.zakup książek na nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego416,06 zł
17.zakup plecaków dla Pierwszoklasistów – 9 uczniów615,23 zł
18.medale dla pierwszoklasistów (21 szt.) i przedszkolaków (18 szt.)250,92 zł
Wydatki łącznie:17 313,62 zł.

Stan środków pieniężnych Rady Rodziców na dzień 28.09.2022 r. wynosi:  5 830,30 zł.

Z poważaniem

Anna Tulińska
Przewodnicząca Rady Rodziców