Jak pracujemy

Oprócz zajęć programowych dzieci mają możliwość rozwijania własnych zainteresowań poprzez udział w zajęciach dodatkowych tj. : język angielski, logopedia, religia, tańce. Zainteresowania dzieci rozwijamy także organizując teatrzyki, wycieczki tematyczne, wyjazdy do teatrów i kin. Bierzemy również udział w konkursach, przeglądach, w których odnosimy sukcesy.

Nasze przedszkole zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne, zapewnia bezstresową adaptację w oddziale przedszkolnym, tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej, buduje środowisko społeczne dziecka oraz kształtuje jego postawy moralne.

Nasze przedszkole posiada dobrze wyposażone sale zajęć, plac zabaw dla dzieci, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, bogaty kalendarz imprez i uroczystości oraz fachowy i miły personel przedszkola.