Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. Janusza Korczaka w Bielawach

Szkoła Podstawowa w Bielawach powstała w 1962r. Do 31 sierpnia 2012r. organem prowadzącym szkołę była Gmina Granowo. Od 1 września 2012r. placówkę prowadzi Stowarzyszenie „Wspólnie z Pasją”. Szkoła nie posiada przypisanego obwodu, dlatego mogą uczęszczać do niej chętne dzieci bez względu na miejsce zamieszkania.

Uczniowie objęci są profesjonalną opieką kadry pedagogicznej, pedagoga szkolnego, oligofrenopedagoga, logopedy oraz pielęgniarki szkolnej. Mają do dyspozycji sale lekcyjne wyposażone w nowoczesne narzędzia TIK, pracownię multimedialną, bibliotekę szkolną, salę gimnastyczną oraz duży teren rekreacyjno-sportowy, na którym znajdują się: boisko trawiaste do piłki nożnej, boisko asfaltowe oraz boisko do piłki siatkowej.

Dużym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszy się oferta zajęć pozalekcyjnych, która daje możliwość rozwoju zainteresowań i osiągania sukcesów. Od roku szkolnego 2021/2022 szkoła organizuje uczniom dodatkowe zajęcia pozalekcyjne: taniec (towarzyski i nowoczesny), robotykę i programowanie. Ponadto, organizujemy cykliczne spotkania kulturalno- muzyczne w przedszkolu i w kl. 1-3, „żywe lekcje” historii w kl. 4-8 oraz spotkania z ciekawymi ludźmi. W 2021 roku nawiązaliśmy współpracę ze szkołami z za granicy (w ramach międzynarodowego projektu e-Twinning). Na co dzień stosujemy ocenianie kształtujące oraz pracujemy głównie metodą projektu. W myśl słów naszego patrona kierujemy się zasadą „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie- naucz. Jeśli nie wie- wytłumacz. Jeśli nie może- pomóż.”

Zapraszamy do zapoznania się z krótkimi relacjami z naszej szkolnej codzienności, którą prezentujemy na stronie internetowej.