Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pedagog szkolny – Joanna Górnowicz

LOGOPEDIA w naszej szkole i przedszkolu odbywa się codziennie.
Zajęcia usprawniają funkcje komunikacji poprzez korygowanie zakłóceń. Dzieci bardzo chętnie biorą udział w terapii usprawniając motorykę narządów mowy, budowania słownictwa czynnego i biernego jak również ćwiczenia logicznego myślenia. Podczas zajęć logopedycznych pracujemy również metodą AAC alternatywnych i wspomagających metod komunikacji.

Logopeda – Karolina Bartkowiak- Glinka