Regulamin wypożyczania podręczników

Regulamin biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. Janusza Korczaka w Bielawach

 1. Ze zbiorów biblioteki szkolnej korzystać mogą uczniowie, nauczyciele oraz personel szkoły.
 2. Zbiory biblioteki udostępniane są od poniedziałku do piątku (oprócz świąt) w godzinach pracy biblioteki.
 3. Uczniowie klas pierwszych zostają czytelnikami biblioteki po wprowadzającej lekcji bibliotecznej.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki, w tym jedną lekturę.
 5. Uczniowie zobowiązani są oddać wypożyczone lektury w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od dnia wypożyczenia.
 6. Uczeń, który nie oddał książki w terminie nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.
 7. Jeśli czytelnik nie przeczytał książki może prosić o przedłużenie terminu wypożyczenia.
 8. Zbiory biblioteczne są naszą wspólną wartością. Wypożyczone książki/materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik który zniszczy lub zagubi książkę musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza.
 9. Biblioteka przyjmuje dobrowolne dary książkowe.
 10. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
 11. Książki mogą być wypożyczane na ferie zimowe i letnie.
 12. Uczniowie i pracownicy, którzy odchodzą ze szkoły zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.
 13. Tydzień przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.

Opiekun szkolnej biblioteki
Weronika Dach