Samorząd Uczniowski

W ostatnich dniach września 2021r.  pracę podjęła  w nowym roku szkolnym 2021/2022 grupa uczniów stanowiąca Samorząd Uczniowski naszej szkoły.

W skład tegorocznego Samorządu Uczniowskiego wchodzą przewodniczący wszystkich klas 4 – 8  oraz wybrani przez każdą z wymienionych klas przedstawiciele (po jednym z każdej klasy), a ponadto uczniowie zajmujący się obsługą techniczną wszystkich imprez i uroczystości szkolnych. Razem grupa liczy 12 osób. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest w tym roku p. Aleksandra Łączkowska.

Decyzją SU wyznaczono następujące funkcje i zadania:

Przewodnicząca – Anna Krupa ( kl. 8) – koordynacja wszystkich działań SU i kontakty z Dyrektorem oraz osobami współpracującymi ze szkołą

Z-ca przewodniczącej – Paulina Rosół ( kl. 7) – pomoc przewodniczącej

Akcje charytatywne – z ramienia SU prowadzi Oliwia Rosół (kl.8)

Obsługa techniczna imprez: Jakub Lemański (kl.7) i Dawid Palicki (kl.7)

Inicjatywy SU :

 – „Góra grosza” – akcja charytatywna zewnętrzna  przeprowadzona w formie konkursu szkolnego ( laureatami zostały kolejno klasy 4, 3 i 2 którym w nagrodę ufundowano wyjazd do kina w Buku. W całej akcji zebrano  24,47 kg  monet o wartości 467,36 zł

„Szczęśliwy numerek”   – losowany każdego dnia numer ucznia w każdej klasie, który ma prawo do przewidzianych regulaminem ulg podczas zajęć lekcyjnych

– Festyn Mikołajkowy w Grodzisku Wlkp.  – przedstawiciele samorządu pomagali na stoisku naszej Szkoły

– Wspieramy schronisko dla kotów w Kościanie – akcja przedłużona do końca maja

„Serce dla Ukrainy” – wspólnie z parafialną grupą „Caritas” w Słupi zbieraliśmy dary dla uchodźców wojennych

– „Drzwi otwarte”       w naszej szkole – pomoc w organizacji i prezentacji naszej placówki

„Konkurs na dekorację wiosenną” rozstrzygnięty w dniu 21.03.2022r., który wygrała klasa II

„ Nowe życie starej książki” – w dniach od 28 marca do 1 kwietnia członkowie SU prowadzil sprzedaż za symboliczną 1 złotówkę starych książek wycofanych ze szkolnej biblioteki . Akcja przyniosła zysk w wysokości 241,10 zł  – kwota została przekazana na doposażenie biblioteki

W najbliższych planach SU  znajdują się :

– dyskoteka szkolna

– zakup pojemnika na nakrętki zbierane w akcjach na rzecz chorych dzieci

– „Kolorowa szkoła” – akcja  na Dzień Dziecka (każda klasa w innym kolorze)

– „Dzień bez plecaka” – czyli w czym i jak można zabrać książki i przybory szkolne

Szczegóły podane zostaną po akceptacji projektów przez p. Dyrektor Monikę Więckowską.