Informacje ogólne

Drodzy Rodzice,

Wysokość składki na komitet rodzicielski wynosi 40 zł na dziecko/ na rok.

Wpłat można dokonywać bezpośrednio na rachunek bankowy Rady Rodziców Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Bielawach o numerze: 55 1020 4144 0000 6002 0165 6875.

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz grupę przedszkolną/ klasę.

Zachęcamy do dokonywania wpłat i jednocześnie dziękujemy za wszystkie wpłaty.

Anna Tulińska
Przewodnicząca Rady Rodziców