..:: SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI W BIELAWACH ::..
  • Szkoła blisko dzieci - dla każdego i zawsze

  • Szkoła blisko dzieci - dla każdego i zawsze

  • Szkoła blisko dzieci - dla każdego i zawsze

  • Szkoła blisko dzieci - dla każdego i zawsze

  • Szkoła blisko dzieci - dla każdego i

16 kwietnia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grodzisku Wlkp. odbyło się spotkanie doradcy zawodowego z uczniami klasy 7 z naszej szkoły w Bielawach. Spotkanie zorganizowała Pani Karolina Bartkowiak-Glinka doradca zawodowy z naszej szkoły. Celem było przekazanie wiadomości uczniom na temat: zasad funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy, sytuacji na lokalnym rynku pracy, możliwości korzystania z aktywnych form pomocy takich jak: staże, szkolenia, możliwości uzyskania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej , możliwości dalszego kształcenia, podnoszenia kwalifikacji zawodowych.