..:: SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI W BIELAWACH ::..
 • Szkoła blisko dzieci - dla każdego i zawsze

 • Szkoła blisko dzieci - dla każdego i zawsze

 • Szkoła blisko dzieci - dla każdego i zawsze

 • Szkoła blisko dzieci - dla każdego i zawsze

 • Szkoła blisko dzieci - dla każdego i

Program Grantowy Fundacji ING Dzieciom

Niezmiernie miło nam poinformować, że otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 8 600,00 zł w ramach Programu Grantowego Fundacji ING Dzieciom. Program polegał na napisaniu projektu, który dotyczył problemów w prowadzeniu działalności na rzecz dzieci niepełnosprawnych w związku z epidemią. Udało nam się wejść do grona zwycięzców i otrzymać wsparcie.

Dzięki otrzymanym środkom będziemy mogli zakupić sprzęt biurowo- komputerowy dla dzieci z niepełnosprawnościami i ich nauczycieli, który z pewnością ułatwi prowadzenie zdalnego nauczania (drukarki, laptopy i tablety graficzne).

Fundacja ING Dzieciom działa na rzecz wyrównywania szans życiowych dzieci i młodzieży. Swoją misję realizuje poprzez autorskie programy, w których organizacje pozarządowe, szkoły i wolontariusze z całej Polski realizują swoje projekty społeczne.

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę naszym uczniom, ich rodzinom oraz pracownikom szkoły dużo zdrowia, radości i optymizmu w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Mam nadzieję, że będzie nam dane spotkać się  znowu w szkole w niedalekiej przyszłości.

Dyrektor

Informujemy, że sekretariat będzie czynny w każdy czwartek od 26 marca br. w godz. 9:00-13:00. W pozostałe dni proszę o kontakt mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefoniczny 600236527- Milena Balcerek, 691888386 - Karol Gidaszewski.

Szanowni Państwo,

pragnę poinformować, że sekretariat pracuje zdalnie w godz. 9:00-14:00. W związku z tym, formularze dotyczące rekrutacji tj. deklaracje, wnioski do przedszkola i klasy pierwszej można przesyłać w formie skanu, zdjęcia, lub pliku na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Terminy rekrutacji pozostają bez zmian (18.02-20.03.2020r.). Dokumenty można pobrać ze strony internetowej - zakładka Rekrutacja.

Kontakt telefoniczny: 600236527 - Milena Balcerek

                              691888386 - Karol Gidaszewski

 

Szanowni Państwo, zgodnie z zaleceniami MEN nauczanie w naszej szkole w kl. 1-8 od poniedziałku będzie odbywało się w formie online (przez Internet). W tej chwili opracowujemy formy zajęć z uczniem na odległość. Jeżeli ktoś z Państwa ma problem z logowaniem się przez Librusa proszę o kontakt z sekretariatem (600236527) lub z Dyrektorem (691888386). W piątek otrzymacie Państwo na Librusie kody i loginy do platformy edukacyjnej.

Dyrektor

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

11.03.2020

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

W przypadku specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych o udziale w zajęciach dziecka decyduje rodzic. To nie obowiązek lecz prawo. Rodzic, którego dziecko do 8. roku życia nie bierze udziału w zajęciach ma prawo do zasiłku opiekuńczego.

Dyrektorze,

 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy; natomiast pracownicy administracji i obsługi normalnie świadczą pracę;
 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • na wniosek rodzica ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z Twojej szkoły, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, masz obowiązek zorganizowania mu opieki;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach rodzic ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może wystąpić do dyrektora szkoły, do której uczęszcza jego dziecko o zapewnienie opieki.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

  Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej 

UWAGA !!!

Drodzy Państwo,

w związku z decyzją Premiera RP zajęcia w szkołach w całej Polsce zostają zawieszone od 16 do 27 marca br. W dniach 12-13 marca szkoła zapewni dyżur w przedszkolu i kl. 1-3 -wyłącznie dla dzieci, którym nie jesteście Państwo w stanie zapewnić opieki (w godz. 8:00-14:00). Dowóz i odwóz we własnym zakresie. Prosimy o telefoniczne zapisy na dyżur (sekretariat 614472041,  p. K. Gidaszewski 691888386, p. M. Szulc 697784048). Prosimy aby dzieci, które przyjdą na dyżur zabrały więcej jedzenia – nie ma w tych dniach obiadów. Uczniowie zabiorą do domów wszystkie podręczniki. Będzie zorganizowana możliwość samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny. Szkoła w czasie przerwy przejdzie gruntowną dezynfekcję. Apeluję o stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz Sanepidu.

Dyrektor Szkoły

Karol Gidaszewski

Od 5 marca br. w naszej szkole grupa uczniów uczęszcza na zajęcia z robotyki, które prowadzi firma Bricks 4 Kidz. Programy spotkań pobudzają kreatywność dzieci, pozwalając budować ekscytujące modele LEGO® w oparciu  autorskie projekty modeli i specjalne instrukcje do budowania.

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. Janusza Korczaka w Bielawach ogłasza nabór do oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku 3, 4 i 5 lat na rok szkolny 2020/21.

Wnioski rekrutacyjne są do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej www.spbielawy.pl

Składanie wniosków trwa od 18. 02 - 20.03. 2020

Nabór dotyczy dzieci, które nie uczęszczały do naszej placówki.


mgr Karol Gidaszewski
Dyrektor

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. Janusza Korczaka w Bielawach ogłasza nabór dla dzieci do I klasy na rok szkolny 2020/21.

Wnioski rekrutacyjne są do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej www.spbielawy.pl

Składanie wniosków w sekretariacie trwa od 18. 02 - 20.03. 2020

mgr Karol Gidaszewski
Dyrektor

NOWY PLAN DOWOZÓW
OD 10 lutego 2020R.


GRANÓWKO 7:25
GRANOWO 7:30
SEPAROWO 7:37
JANUSZEWICE 7:44

PRZYSTANEK POD SZKOŁĄ 7:49

KUBACZYN 8:02
NIEMIERZYCE 8:07
STRZĘPIŃ 1PRZYST. 8:12
STRZĘPIŃ 2 PRZYST. 8:14
ZEMSKO 1 PRZYST. 8:19

PRZYSTANEK POD SZKOŁĄ 8:25

ZEMSKO 2 PRZYST. 8:31

PRZYSTANEK POD SZKOŁĄ 8:36

W naszej szkole pojawiły się nowe pojemniki na odpady, a nauczyciele przeprowadzili pogadanki dotyczące segregowania śmieci. Dodatkowo na korytarzach wiszą karty informacyjne opisujące zasady segregacji odpadów. W piątek 17 stycznia odbędzie się w szkole i przedszkolu konkurs wiedzy dotyczący segregowania odpadów. 
Przewidziane są atrakcyjne nagrody dla zwycięzców.