Kolorowy Uniwersytet

2️⃣2️⃣ marca grupa naszych kolorowych studentów 👩‍🎓👨‍🎓 uczestniczyła w ciekawym wykładzie na Wydziale Fizyki 👩‍🔬👨‍🔬 pt. „Barwna fizyka”, który prowadził prof. dr hab. Gotard Burdziński. Wykład wzbudził bardzo duże zainteresowanie wśród młodych studentów, ponieważ przeprowadzone były liczne doświadczenia! 🧪💡