..:: SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI W BIELAWACH ::..

13 grudnia 2016r. odbył się etap szkolny XXI Konkursu wiedzy o Wielkopolsce, którego celem jest przybliżenie uczniom dziedzictwa kulturowego Wielkopolski, jej historii, flory, fauny, tradycji, gwary i kultury regionalnej, a poprzez to kształtowanie poczucia własnej tożsamości oraz związku z regionem. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. Współorganizatorami XXI Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce są: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskie Kuratorium Oświaty oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Konkurs został objęty honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Elżbiety Leszczyńskiej.

Uczniowie szczególnie zainteresowani ornitologią pilnie przygotowują się do konkursu organizowanego przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra w Poznaniu.
Konkurs skierowany jest głównie do uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego, ale dopuszcza się także uczestnictwo szczególnie zainteresowanych uczniów starszych klas szkół podstawowych. Pytania konkursowe dotyczyć będą głównie charakterystycznych cech biologii poszczególnych gatunków – przede wszystkim wyglądu, występowania, odżywiania oraz rozmnażania. W tym roku szkolnym wyjątkowo zostanie pominięty w harmonogramie etap okręgowy Konkursu. Koordynatorem konkursu w naszej szkole jest pani Iwona Kaczmarek, do której można się zwracać z wszelkimi pytaniami. Etap szkolny – już w styczniu! Powodzenia!

Kangur_1

17.03.2016 r. w Szkole Podstawowej w  Bielawach odbył się konkurs matematyczny KANGUR. Wzięło w nim udział 14 dzieci, 2 osoby z klasy drugiej (Żaczek)- Aleksander Król, Anna Krupa, 7 osób z klasy trzeciej (maluch) –  Wirginia Benenowska, Zuzanna Gładka, Piotr Jeziorecki, Agnieszka Klorek, Hubert Krawców, Aleksandra Lemańska, 3 osoby z klasy czwartej (maluch) –Joanna  Balcerek, Szymon Białkowski, Antoni Dominiak, 2 osoby z klasy piątej (benjamin) Katarzyna Bonia, Szymon Rybowski. 

Każdy z uczestników otrzymał nagrodę w postaci układanki Pentomino.
 

W lutym br. nasza szkoła zgłosiła swój udział w konkursie "Chrzest Polski 966-2016" organizowanym przez Poznańskie Stowarzyszenie Patriotyczne. Zadaniem dla uczniów szkół podstawowych było przedstawienie w formie graficznej, jak mogła wyglądać uroczystość przyjęcia chrztu przez Księcia Mieszka I oraz jego otoczenia w czasie wielkanocnej soboty 14 kwietnia 966 roku. Z sześciu prac,wyłoniono dwie (Martyny Kocik i Nikol Baum, VI kl.), które szkolna komisja konkursowa zakwalifikowała do drugiego etapu. Zostały one wysłane do organizatora konkursu. W tej chwili oczekujemy na wyniki. Trzymamy kciuki za Martynę i Nikol ! 

Poniżej publikujemy pozostałe prace.

 

 

               

 

17 lutego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Wielichowie odbył się etap powiatowy XX Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. Naszą szkołę reprezentowała Martyna Wojciechowska - uczennica klasy V. Uczestnicy rozwiązywali odrębne dla każdej grupy wiekowej testy, które zostały przygotowane w oparciu o zeszyty ćwiczeń „Wielkopolska – moja mała ojczyzna” oraz ogólne informacje na temat powstania wielkopolskiego. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.