..:: SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI W BIELAWACH ::..

 Jeśli jesteś absolwentem Szkoły Podstawowej w Bielawach i chcesz opowiedzieć nam o swoich losach po jej ukończeniu, przyślij wiadomość (krótki opis + zdjęcie) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Przesłane informacje będą zamieszczone w zakładce POZNAJ LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW.

Zachęcamy wszystkich, którzy ukończyli bielawską szkołę do wypełnienia anonimowej ankiety.


 

CEZARY MOLENDA

 

Nazywam się Cezary Molenda. Urodziłem się 13.02.1962r. Od „zawsze” mieszkam w Bielawach. Z Bielawami związane jest całe moje dotychczasowe życie osobiste i w dużej mierze zawodowe.

   W latach 1968- 1976 uczęszczałem do Szkoły Podstawowej im. Stanisława Kiełbasiewicza w Bielawach. Kolejnym etapem mojej edukacji była nauka w IV Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu –po zdaniu matury rozpocząłem studia pedagogiczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze – Wydział Nauk Humanistycznych  na kierunku Bibliotekoznawstwo  i  Informacja Naukowa .

W okresie wrzesień 1985- maj 1986 pracowałem w L.O. Grodzisk Wielkopolski jako nauczyciel bibliotekarz i w Zespole Szkół Zawodowych w Grodzisku jako nauczyciel języka polskiego.

Po odbyciu rocznej służby wojskowej rozpocząłem pracę jako nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej w Bielawach .  Spędziłem w niej 12 lat aż do roku 1999r. Był to okres w którym nabierałem zawodowego doświadczenia jako pedagog i wychowawca . Bardzo miło wspominam ten czas , gdyż miałem okazję pracować w środowisku z którego się wywodziłem, które bardzo dobrze znałem.

Po reformie oświatowej w roku 1999 , gdy wprowadzono gimnazja postanowiłem poszukać nowych doświadczeń zawodowych . Przystąpiłem do konkursu na dyrektora Samorządowego Gimnazjum w Granowie. Po uzyskaniu akceptacji komisji konkursowej miałem przyjemność przez 3 lata aż do roku 2002 kierować w/w placówką. Był to  trudny okres w mojej zawodowej karierze, gdyż wszyscy uczyliśmy się tworzyć  podstawy funkcjonowania  w nowej oświatowej i pedagogicznej rzeczywistości.  Był to jednak także okres, który wspominam bardzo miło , gdyż miałem okazję pracować z wieloma wspaniałymi pedagogami. Bardzo miło też wspominam uczniów i rodziców.

Od roku 2002 po ukończeniu studiów podyplomowych wychowanie fizyczne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie aż do roku 2007 pracowałem jako nauczyciel wychowania fizycznego w Gimnazjum w Granowie.

Od roku 2007 pracuję w Szkole Podstawowej w Jeziorkach w gminie Stęszew. Do  2014 roku pracowałem jako nauczyciel wychowania fizycznego i wychowawca.

Od stycznia tegoż roku pełnię funkcję dyrektora  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego kierując zarówno Przedszkolem jak i Szkołą Podstawową . Mam przyjemność pracować ze wspaniałą kadrą pedagogiczną. Także współpraca dziećmi  i z rodzicami układa się bardzo dobrze.  Mam możliwość realizować swoje zawodowe pasje.

Szczególnym momentem w mojej zawodowej karierze będzie dzień 24 maja 2016r. To właśnie tego dnia w placówce , którą mam przyjemność kierować odbędzie się uroczystość nadania imienia

Przyjaciół Wielkopolski Przedszkolu i Szkole Podstawowej, oraz ufundowania przez Radę Rodziców sztandaru dla Szkoły Podstawowej. Będzie to   spięcie klamrą dwuletnich działań społeczności szkolnej w tym kierunku . Chciałbym , by dane mi było już do końca mojej zawodowej kariery pracować  właśnie w Jeziorkach .

Przez całe zawodowe życie powtarzam sobie mądry cytat autorstwa Alberta Einsteina.

 

Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek.

 


 

JAN SZULC

 

 

Bardzo miło wspominam moich wychowawców ze szkoły podstawowej, m.in. p. Barbarę Fornalik (w II klasie) oraz pana Cezarego Molendę (w kl. IV - VIII). Moim ulubionym przedmiotem w szkole była biologia, którą prowadziła pani Iwona Kaczmarek. To właśnie dzięki tym lekcjom i zgłębianym na nich tematom, wybrałem szkołę średnią- Technikum Rolnicze w Trzciance. Ukończyłem je w 2003 roku z tytułem złotego absolwenta. Podczas nauki w szkole średniej otrzymałem stypendia Prezesa Rady Ministrów, Starosty Nowotomyskiego i Wojewody Wielkopolskiego. W czasie szkoły średniej tańczyłem w Zespole Pieśni i Tańca Polanie, z którym zwiedziłem prawie całą Europę. Zostałem też laureatem Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, dzięki czemu uzyskałem wstęp na dowolną uczelnię rolniczą w Polsce. Wybrałem Akademię Rolniczą w Poznaniu- studia magisterskie na wydziale ekonomiczno-społecznym, kierunek ekonomika gospodarki żywnościowej, którą ukończyłem w 2008 r. Obecnie pracuję na stanowisku Dyrektora Regionalnego w firmie NAPENA.


 

ANETA DRYGAŚ (STACHOWIAK)

Szkołę Podstawową w Bielawach rozpoczynałam jako sześciolatek, a ukończyłam w 1987 roku. Nie pamiętam ilu nas było w klasie pierwszej ale z klasy pierwszej pamiętam chiński długopis Pani Stanisławy Rachwalskiej, która była moim wychowawcą. Pamiętam te misternie pisane litery na początku każdej linii które musieliśmy dokończyć, a tym samym uczyliśmy się pięknie pisać. 

Klasę ósmą kończyło nas ośmioro. Kolejnym etapem mojej ścieżki edukacyjnej było Liceum Ogólnokształcące w Grodzisku Wielkopolskim, które ukończyłam w 1991 roku. Następnie kontynuowałam naukę na studiach wyższych w Poznaniu, Wrocławiu i Lesznie gdzie uzyskałam kwalifikacje pedagogiczne. 

W latach 1993 – 1997 pracowałam jako nauczyciel matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej w Jeziorkach. Następnie na pięć lat wróciłam do mojej macierzystej szkoły w Bielawach, gdzie uczyłam matematyki. W 2002 roku rozpoczęłam pracę w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Granowie,  gdzie prowadziłam lekcje matematyki i wychowania do życia w rodzinie, a przede wszystkim – jako katecheta – lekcje religii. 

Jako nauczyciel i katecheta staram się sprostać wymaganiom, jakie stawia przede mną wprowadzona reforma edukacji. Życie szkoły to bardzo obszerna i różnorodna sfera działań, zawierająca w sobie wiele trudnych do zaplanowania i realizacji zadań, których efekty nauczyciel ma możliwość zaobserwować dopiero po wielu latach.. 

Praca katechety, nauczyciela, wychowawcy jest zajęciem, które kocham i wykonuję najlepiej jak potrafię. Specyfika katechezy polega na tym, że jest ona przekazem wiary, a nie tylko przekazem wiedzy. Ze względu na cele i zadania nie można więc sprowadzić katechezy wyłącznie do procesu nauczania i uczenia się. Celem katechezy jest obudzenie „echa” w sercu człowieka i przemiana osobistej postawy ucznia wobec Boga i bliźnich, przy jednoczesnej formacji intelektualnej. 

Z perspektywy czasu dostrzegam jak ważne było uformowanie mojego charakteru i postawy życiowej w pierwszych latach mojej edukacji w szkole podstawowej. Wielu nauczycieli/wychowawców pozostaje dla mnie wciąż wzorami, które staram się naśladować.