..:: SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI W BIELAWACH ::..

Atuty naszej szkoły:

 

 • Budynek szkoły położony jest w spokojnej miejscowości, otoczony  pięknym terenem   
 • zielonym z placem zabaw
 • W szkole panuje życzliwa, rodzinna atmosfera – nikt nie jest anonimowy
 • Nasze grupy klasowe są niewielkie (nie przekraczamy 20 uczniów  w klasie), co pozwala nam na indywidualne podejście do ucznia 
 • Uczymy się w systemie jednozmianowym
 • Organizujemy dowóz z Granowa i okolic
 • Nasze grono pedagogiczne jest życzliwe i profesjonalne 
 • W klasach 1-6 proponujemy zwiększoną liczbę godzin języka angielskiego – bez dodatkowych opłat
 • W grupach przedszkolnych codziennie obecny jest lektor języka angielskiego, który mówi do dzieci tylko w tym języku 
 • Posiadamy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych dostosowywaną do potrzeb dzieci
 • Włączamy się aktywnie we wspieranie rodziców  w procesie wychowawczym 

 

Ponadto:

 

 • Organizujemy kolonie sportowe wspólnie z nauczycielem wychowania fizycznego
 • Organizujemy zielone szkoły
 • Bierzemy udział w licznych konkursach 
 • Organizujemy ciekawe dla uczniów wycieczki
 • Raz w miesiącu  odbywają się u nas teatrzyki, koncerty
 • Bierzemy udział  w  projektach edukacyjnych
 • Organizujemy liczne imprezy okolicznościowe 
 • Nie jesteśmy obojętni -prowadzimy działalność charytatywną
 • Posiadamy sale: gimnastyczną, informatyczną, multimedialną, bibliotekę szkolną, pracownię plastyczną 
 • Każda sala w naszej szkole posiada tablicę multimedialną/ rzutnik multimedialny
 • Każda klasa ma cotygodniowe zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i rodzinne z pedagogiem szkolnym