..:: SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI W BIELAWACH ::..

Program grup zabawowych jest skierowany dla najmłodszych dzieci (od ok. roku do 3 lat) oraz ich rodziców. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają ok. 1,5 h, które prowadzi animator wspierany pomysłami i zaangażowaniem rodziców i opiekunów. Każdorazowo zajęcia oparte są o niezmienny schemat: swobodna zabawa, przywitanie dzieci, zajęcia dydaktyczne - również w języku angielskim, ruchowe, zajęcia manualne, wspólny posiłek, odpoczynek przy bajce i pożegnanie dzieci. Zajęcia grup zabawowych przygotowują do gotowości przedszkolnej i szkolnej. Zajęcia są przygotowywane z myślą o nabycie podstawowych umiejętności i kompetencji intelektualnych, społecznych i emocjonalnych niezbędnych w szkole i w dalszym życiu. Odkrywanie świata przez wspólną zabawę w różnych formach sprawia dzieciom wiele radości, a każde nabyte nowe doświadczenia kiełkują większą ciekawością i chęcią aktywności. Udział w grupie zabawowej pozwala dzieciom uczyć się przez obserwację i naśladowanie, nawiązywać kontakty z dziećmi w podobnym wieku, poznawać nowe słowa, rozwijać samodzielność, bawić się wspólnie z innymi dziećmi, poznawać i przestrzegać zasady obowiązujące w grupie, co ułatwia adaptację w przedszkolu a później w szkole. Podczas zajęć rodzice mają możliwość rozwoju własnych umiejętności wychowawczych, wzmacniają relacje z dzieckiem oraz wymieniają się doświadczeniami z innymi rodzicami czy opiekunami. Główny cel „Nauka przez zabawę”
Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne dzieci do odkrywania otaczającego świata i wspierania rozwoju w ciekawych formach zabawy.