..:: SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI W BIELAWACH ::..

Monika Więckowska

dyrektor szkoły

nauczyciel języka polskiego

Joanna Górnowicz

pedagog

nauczyciel wychowania przedszkolnego

– grupa Słoneczka

Kinga Zellner

nauczyciel wychowania przedszkolnego

– grupa Sówki

Justyna Cieślak

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 Weronika Dach

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Olga Owczarzak-Matela

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Anna Zrobczyńska

nauczyciel języka angielskiego

Katarzyna Rajska

nauczyciel języka angielskiego

Mikołaj Szynklewski

nauczyciel wychowania fizycznego

Marta Leśniczak-Fechner

nauczyciel matematyki, chemii, fizyki, informatyki

Aleksandra Łączkowska

nauczyciel religii

Romualda Kroma

nauczyciel biologii, przyrody

Samira Klimek

nauczyciel języka polskiego

Krzysztof Jankowski

nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, języka niemieckiego

Dariusz Cieślak

nauczyciel muzyki, plastyki, edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania do życia w rodzinie

Karolina Bartkowiak-Glinka

pedagog specjalny, logopeda

Roman Skiba

nauczyciel geografii