..:: SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI W BIELAWACH ::..

Legenda do planu:  św (ŚW) – świetlica;  zdw – zajęcia wyrównawcze;  EW – edukacja wczesnoszkolna;  zzp – zajęcia z pedagogiem;

 

ZRUM – zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne;  wdż – wychowanie do życia w rodzinie;  gzw – godzina z wychowawcą;  PN – piłka nożna;

 

tan. - taneczne;   dz – dziewczęta;

Dzień Godz. lekc. od - do I II III IV V VI VII VIII
Poniedziałek 0 7:50-8:35 Ś W I E T CA chemia j.polski
1 8:40-9:25 EW EW EW j.polski religia matematyka j.angielski historia
2 9:35-10:20 EW EW j.angielski j.polski matematyka religia historia wdż
3 10:30-11:15 EW religia EW matematyka historia  j.angielski  wdż  j.polski
4 11:25-12:10 EW EW EW religia j.polski  historia  matematyka  j.angielski
5 12:30-13:15 j.angielski EW EW j.angielski biologia  j.polski  j.niemiecki  matematyka
6 13:25-14:10 św j.angielski zrum wf j.angielski  wdż  biologia  j.niemiecki
7 14:15-15:00     zdw przyroda koło historyczne  wf  wf

 

Dzień Godz. lekc. od - do I II III IV V VI VII VIII
Wtorek 0 7:50-8:35 Ś W I E T L IC A
1 8:40-9:25 EW EW EW matematyka j.polski zzp j.angielski j.niemiecki
2 9:35-10:20 EW EW EW religia historia mat j.polski j.angielski
3 10:30-11:15 EW EW EW j.polski matematyka wf j.niemiecki j.angielski
4 11:25-12:10 EW j.angielski EW historia wf j.angielski matematyka j.polski
5 12:30-13:15 j.angielski zzp religia plastyka j.angielski j.polski wf wf
6 13:25-14:10 EW szachy/św szachy/św muzyka wf j.polski historia matematyka
7 14:15-15:00       szachy szachy szachy biologia wos

 

 

Dzień Godz. lekc. od - do I II III IV V VI VII VIII
Środa 0 7:50-8:35 Ś W I ET L I C A
1 8:40-9:25 EW j.angielski EW wf j.angielski matematyka j.polski historia
2 9:35-10:20 EW EW EW j.polski wf j.angielski matematyka wos
3 10:30-11:15 EW EW EW j.angielski matematyka j.polski wf wf
4 11:25-12:10 EW EW EW matematyka j.polski historia wf wf
5 12:30-13:15 j.angielski EW zzp przyroda plastyka wf j.angielski matematyka
6 13:25-14:10 św/tr.pn (2-3) z tanecz. dla kl.2-4 muzyka przyroda j.polski religia
7 14:15-15:00         wdż wf religia fizyka

 

 

Dzień Godz. lekc. od - do I II III IV V VI VII VIII
Czwartek 0 7:50-8:35 Ś W I E T LI CA -
1 8:40-9:25 EW EW EW matematyka informatyka religia religia j.angielski
2 9:35-10:20 EW EW EW informatyka matematyka j.angielski j.polski religia
3 10:30-11:15 EW EW EW j.angielski religia matematyka geografia j.polski
4 11:25-12:10 j.angielski EW religia zzp j.polski zaj. komputerowe geografia chemia
5 12:30-13:15 religia j.angielski j.angielski j.polski zzp plastyka informatyka geografia
6 13:25-14:10 zzp

programowanie

/zdw

św/zwka geografia j.polski muzyka matematyka
7 14:15-15:00         z.wok-kab.

fizyka

informatyka

 

Dzień Godz. lekc. od - do I II III IV V VI VII
Piątek 0 7:50-8:35 Ś W I ET LI CA  
1 8:40-9:25              
2 9:35-10:20              
3 10:30-11:15              
4 11:25-12:10              
5 12:30-13:15              
6 13:25-14:10              
7 14:15-15:00