..:: SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI W BIELAWACH ::..

Szkoła Podstawowa w Bielawach oprócz prowadzenia nauki stacjonarnej umożliwia uczniom i rodzicom realizację edukacji domowej na etapie przedszkola oraz szkoły podstawowej. Jest to możliwe na mocy ustawy o systemie oświaty (art. 16, ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

Wychodząc naprzeciw rodzinom, które decydują się na taką formę nauki dla dzieci, gwarantujemy wsparcie przez cały okres edukacji domowej, nie tylko w trakcie sesji egzaminacyjnej. Dostrzegamy liczne korzyści płynące z edukacji domowej.

 

Jeśli chcesz:

  • uczyć dziecko w domu, spędzając z nim czas;
  • mieć większe możliwości, by nauczyć dziecko samodzielnego myślenia, uczenia się i bycia odpowiedzialnym;
  • mieć więcej czasu na rozwijanie indywidualnych talentów i zainteresowań dziecka;

 

SKORZYSTAJ Z NASZEJ OFERTY !!!

 

W naszej placówce umożliwiamy również podjęcie edukacji domowej przez dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Ustalamy dla nich, w porozumieniu z rodzicami, indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, którego realizację finansuje nasza szkoła.

 

Zapewniamy:

  • fachowe doradztwo pedagogiczne i przedmiotowe;
  • kontakt z wychowawcą i nauczycielami;
  • egzaminy w przyjaznej atmosferze;
  • konferencje dla rodziców;
  • możliwość uczestniczenia dzieci w wycieczkach klasowych i uroczystościach szkolnych;

 

Zapraszamy do współpracy!