..:: SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI W BIELAWACH ::..

Na początku roku szkolnego 2015/2016 rozpoczęliśmy procedurę wyboru patrona naszej szkoły. Otrzymaliśmy propozycje kilku kandydatur, spośród których komisja składająca się z przedstawicieli rodziców, nauczycieli, organu prowadzącego i uczniów wyłoniła trzy, które zdobyły największą ilość punktów (Janusz Korczak, o. Jan Góra, Witold Pilecki). Wybory patrona odbędą się 4 czerwca 2016r. podczas tradycyjnego już w naszej szkole festynu rodzinnego. Do tego dnia zapoznajemy się szczegółowo z życiorysami i dokonaniami naszych kandydatów, do czego również zachęcamy. Poniżej publikujemy prezentacje o naszych kandydatach. Zapraszamy do ich obejrzenia.

 

Prezentacja kandydata na patrona WITOLD PILECKI

Prezentacja kandydata na patrona JAN GÓRA

Prezentacja kandydata na patrona JANUSZ KORCZAK


Podczas festynu rodzinnego  4 czerwca 2016r. odbyły się w naszej szkole wybory patrona. W tym dniu pracowały dwie komisje, których członkami byli pracownicy szkoły oraz członkowie Stowarzyszenia "Wspólnie z pasją". Spośród wszystkich proponowanych kandydatów społeczność szkolna większością głosów wybrała na patrona szkoły Janusza Korczaka. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w przygotowaniach wyborów i głosowaniu.


Rok szkolny 2016/2017 jest dla nas czasem przygotowań do uroczystości nadania imienia, która zaplanowana jest  na czerwiec 2017r. W trakcie tego roku realizujemy projekt edukacyjny Nasz Patron - Janusz Korczak. Praca podzielona jest na kilka etapów:

1. Życie i działalność Janusza Korczaka
2. Utwory Janusza Korczaka
3. Wojna i śmierć
4. Prawa dziecka wczoraj i dziś

Celem projektu jest zapoznanie uczniów z dziełami i osobą Janusza Korczaka, przybliżenie tragizmu wojny i Holocaustu, popularyzowanie utworów napisanych przez Janusza Korczaka oraz rozwijanie wiedzy na temat praw dziecka.