..:: SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI W BIELAWACH ::..

Ramowy rozkład dnia:

 

8.25- 8.50 Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.

 

8.50 - 9.15 Język angielski

 

9.15 - 9.30 Śniadanie

  

9.30 - 10.30 Zajęcia dydaktyczne

 

10.30 - 11.25 Zabawy na świeżym powietrzu

 

11.25 - 11.30 Przygotowanie do obiadu, wyrabianie czynności higienicznych

 

11.30 - 11.55 Obiad

 

11.55 - 12.25 Relaks, słuchanie bajek i opowiadań, oglądanie bajek.

 

12.25 - 13.00 Zajęcia plastyczne i manualne

 

13.00 - 13.25 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

 

13.25 - 13.50  Zajęcia dodatkowe: tańce, religia, zajęcia sportowe

 

13.55 Przygotowanie do odjazdu , rozchodzenie się dzieci.

 

 

 

Dodatkowe zajęcia:

 

·         każdego dnia obecna jest pomoc nauczyciela mówiąca wyłącznie w języku angielskim  oraz     

          prowadzone  są tematyczne zajęcia z języka angielskiego

 

·         Akademia Reissa

 

·         tańce

 

·         religia 2 x w tygodniu

 

·         logopedia

 

 

·         rewalidacja