..:: SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI W BIELAWACH ::..
  • Szkoła blisko dzieci - dla każdego i zawsze

  • Szkoła blisko dzieci - dla każdego i zawsze

  • Szkoła blisko dzieci - dla każdego i zawsze

  • Szkoła blisko dzieci - dla każdego i zawsze

  • Szkoła blisko dzieci - dla każdego i

PLAN DOWOZÓW I ODWOZÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 – I PÓŁROCZE

GODZ.

MIEJSCOWOŚĆ

7:25

GRANÓWKO

7:35

KUBACZYN

7:40

NIEMIERZYCE

7:44

STRZĘPIŃ 1

7:47

STRZĘPIŃ 2

7:55

ZEMSKO 1

8:00

BIELAWY

8:06

ZEMSKO 2

8:12

JANUSZEWICE

8:16

BIELAWY

8:26

GRANOWO

8:31

SEPAROWO

8:35

BIELAWY

 

ODWOZY PRZEDSZKOLE + SP WG PLANU LEKCJI

 

GODZ.

MIEJSCOWOŚĆ

13:50

BIELAWY

13:52

SEPAROWO

13:58

GRANOWO

 

ODWOZY PRZEDSZKOLE + SP WG PLANU LEKCJI

 

GODZ.

MIEJSCOWOŚĆ

14:10

BIELAWY

14:17

JANUSZEWICE

14:22

ZEMSKO 1

14:25

ZEMSKO 2

14:30

STRZĘPIŃ 1

14:32

STRZĘPIŃ 2

14:37

NIEMIERZYCE

14:52

KUBACZYN

14:57

GRANOWO

15:00

SEPAROWO

15:05

BIELAWY

 

 

 

 

 

ODWOZY SZKOŁA PODSTAWOWA

GODZ.

MIEJSCOWOŚĆ

15:06

BIELAWY

15:10

SEPAROWO

15:17

ZEMSKO 1

15:20

ZEMSKO 2

15:25

STRZĘPIŃ 1

15:27

STRZĘPIŃ 2

15:33

NIEMIERZYCE

15:39

KUBACZYN

15:45

GRANOWO

15:50

GRANÓWKO

 

 

2 WRZEŚNIA 2019R. DODATKOWY KURS AUTOBUSEM DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PO SKOŃCZONEJ UROCZYSTOŚCI OK. GODZ. 11:00

Separowo 11:05, dalej Januszewice 11:11, Zemsko 11.18, Strzępiń 11.22, Niemierzyce 11.26, Kubaczyn11.30, Granowo 11.37, Granówko 11.42.

Dzieci przedszkolne wracają do domów wg I i II odwozu.