..:: SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI W BIELAWACH ::..
  • Szkoła blisko dzieci - dla każdego i zawsze

  • Szkoła blisko dzieci - dla każdego i zawsze

  • Szkoła blisko dzieci - dla każdego i zawsze

  • Szkoła blisko dzieci - dla każdego i zawsze

  • Szkoła blisko dzieci - dla każdego i

Na prośbę rodziców dzieci przedszkolnych od nowego roku szkolnego 2019/20 będzie wydłużony czas pracy przedszkola (dyżur opiekuńczo-wychowawczy) dla rodziców pracujących od godziny 7 30 do 16 00. Dojazd i odwóz dzieci w tych godzinach we własnym zakresie. Autobus jeździ według tegorocznego planu. Dyrektor