..:: SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI W BIELAWACH ::..
  • Szkoła blisko dzieci - dla każdego i zawsze

  • Szkoła blisko dzieci - dla każdego i zawsze

  • Szkoła blisko dzieci - dla każdego i zawsze

  • Szkoła blisko dzieci - dla każdego i zawsze

  • Szkoła blisko dzieci - dla każdego i

1.

6.02.2019 r. –

28.02.2019 r.

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu  w Bielawach.

2.

01.03.2019 r.-29.03.2019 r.

Wydawanie wniosków, wzorów oświadczeń.

Składanie przez rodziców dokumentów.

3.

03.04.2019 r.

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej Przedszkola  w Bielawach, sprawdzanie złożonych wniosków pod względem formalnym.

4.

04.04.2019 r.-16.04.2019 r.

Prace Komisji- liczenie punktów.
Ustalenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (imię i nazwisko dziecka w porządku alfabetycznym)

5.

17.04.2019 r.

Wywieszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dzieci.

6.

22.04.2019 r.-26.04.2019 r.

Przyjmowanie dzieci na wolne miejsca.

Potwierdzanie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

7.

29.04.2019 r.

Ogłoszenie listy przyjętych i nie przyjętych – imię i nazwisko dziecka w porządku alfabetycznym wraz z podaniem najniższej liczby punktów uprawniających do przyjęcia.

8.

29.04.2019 r.- 08.05.2019 r.

Składanie przez rodziców wniosków o uzasadnienie przez komisję rekrutacyjną odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola

9.

Do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Uzasadnienie  komisji rekrutacyjnej  odmowy przyjęcia dziecka

10.

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego  uzasadnienia  odmowy przyjęcia

Składanie odwołań do Dyrektora Przedszkola

11.

7 dni od otrzymania odwołania rodzica

Rozstrzyganie   odwołań  przez Dyrektora.