..:: SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI W BIELAWACH ::..
  • Szkoła blisko dzieci - dla każdego i zawsze

  • Szkoła blisko dzieci - dla każdego i zawsze

  • Szkoła blisko dzieci - dla każdego i zawsze

  • Szkoła blisko dzieci - dla każdego i zawsze

  • Szkoła blisko dzieci - dla każdego i

W środę 24 kwietnia odbyły się zajęcia pokazowe dla uczniów przy wykorzystaniu platformy edukacyjnej EduNect z różnych przedmiotów szkolnych. Uczniowie przy komputerach samodzielnie wykonywali zadania z polskiego, matematyki, przyrody, historii i języka angielskiego. Każdy pracował we własnym tempie.

5 kwietnia 2019r. uczniowie  naszej szkoły z dyrektorem p. Karolem Gidaszewskim wzięli udział w IX Biegu Ojca Jońca, organizowanym przez Szkołę Zakonu Pijarów w Poznaniu. Najlepszy czas 5:15 na dystansie 1000m  z naszych reprezentantów w roczniku 2006-2007 uzyskał Piotr J.   Gratulujemy !

We wtorek 26 marca uczniowie naszej szkoły wybrali się na mecz towarzyski kategorii U21 Polska - Serbia do Grodziska Wielkopolskiego.

W środę 3 kwietnia 2019r. w naszej szkole odbyła się trzecia edycja szkolnego konkursu "Mam talent". Zaprezentowało się 18 uczestników, solistów i grup, którzy przedstawili nam przygotowane przez siebie piosenki, tańce i gry na instrumentach. Jury w składzie: pan dyrektor Karol Gidaszewski, pani Aleksandra Łączkowska  i pani Aleksandra Waligóra miało bardzo trudny wybór. Wszystkie występy zostały nagrodzone brawami a wykonawcy otrzymali upominki ufundowane przez Radę Rodziców. W kategorii kl. 0-3 zwycięzcami zostali Stanisław K. i Ernest D., drugie miejsce zajęły Maria T. i Gabriela M., trzecie miejsce zajęła grupa taneczna dziewcząt w składzie Marta S., Milena P., Julia D., Zuzanna G., Maria T., Gabrysia M. Helena C. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał Antek P. - najmłodszy uczestnik konkursu. W starszej grupie wiekowej (kl. 4-8) zwyciężyły dziewczęta z klasy szóstej Wirginia B., Zuzanna G., Wanda C., drugie miejsce zajęła Olga D., trzecie miejsce zajęli Bartosz J. i Wiktor J. Gratulujemy !!!

1.

6.02.2019 r. –

28.02.2019 r.

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu  w Bielawach.

2.

01.03.2019 r.-29.03.2019 r.

Wydawanie wniosków, wzorów oświadczeń.

Składanie przez rodziców dokumentów.

3.

03.04.2019 r.

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej Przedszkola  w Bielawach, sprawdzanie złożonych wniosków pod względem formalnym.

4.

04.04.2019 r.-16.04.2019 r.

Prace Komisji- liczenie punktów.
Ustalenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (imię i nazwisko dziecka w porządku alfabetycznym)

5.

17.04.2019 r.

Wywieszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dzieci.

6.

22.04.2019 r.-26.04.2019 r.

Przyjmowanie dzieci na wolne miejsca.

Potwierdzanie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

7.

29.04.2019 r.

Ogłoszenie listy przyjętych i nie przyjętych – imię i nazwisko dziecka w porządku alfabetycznym wraz z podaniem najniższej liczby punktów uprawniających do przyjęcia.

8.

29.04.2019 r.- 08.05.2019 r.

Składanie przez rodziców wniosków o uzasadnienie przez komisję rekrutacyjną odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola

9.

Do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Uzasadnienie  komisji rekrutacyjnej  odmowy przyjęcia dziecka

10.

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego  uzasadnienia  odmowy przyjęcia

Składanie odwołań do Dyrektora Przedszkola

11.

7 dni od otrzymania odwołania rodzica

Rozstrzyganie   odwołań  przez Dyrektora.

 

Klasa VIII wraz z Dyrektorem i doradcą zawodowym z naszej szkoły p. Karoliną Bartkowiak - Glinką wzięli udział w Festiwalu Zawodów, który odbył się 14 listopada 2018 r. w Hali sportowej w Grodzisku Wlkp. Nasza młodzież mogła poznać kierunki, które oferuje szkoła ponadgimnazjalna. Festiwal Zawodów to najlepsza okazja do tego, aby bezpośrednio spotkać się z przedstawicielami różnych firm, poznać zawody i miejsca pracy. 

W piątek 16 października 2018r. w naszej szkole po raz pierwszy gościliśmy seniorów na  Dniu Seniora w Szkole Podstawowej w Bielawach. Pomysłodawczyniami tej uroczystości były p. Agata Hemmerling i p. Justyna Cieślak. Na imprezę przybyło ponad 70 osób !  W programie nie zabrakło występów naszych przedszkolaków, a wielką niespodzianką dla gości były występy pracowników szkoły w przedstawieniu kabaretowym, występach wokalnych i recytacji wierszy. Ponadto gościnnie wystąpili dla nas: Zespół Granowianie, Zespół pieśni i tańca Cybinka z Grodziska Wlkp., uczniowie Centrum Edukacji Artystycznej p. Joanny Grygier. Pogadankę nt. bezpieczeństwa seniorów przeprowadził dla nas  p. Kamil Sikorski z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp. Impreza była bardzo udana  a nasi goście zadowoleni. Specjalne podziękowania dla pana dyrektora i wszystkich zaangażowanych w organizację tego dnia  złożyła p. - Bożena Kalemba mieszkanka Januszewic.

Chcielibyśmy podziękować za pomoc wszystkim, którzy  włączyli się w przygotowania, a w szczególności p. Danucie Zboralskiej i Cukierni p. Piotra Gwoździa za ufundowanie okolicznościowych tortów.

Do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Komornikach uczęszcza 8 - letni Michał, u którego zdiagnozowano neuroblastomę - złośliwy nowotwór układu nerwowego. Początkowo chłopiec uskarżał się na ból pleców, podstawowe badania nie dały odpowiedzi, co może być jego przyczyną. Rezonans magnetyczny oraz tomografia komputerowa wykazała obecność guza. Jedyną szansą dla Michała jest kosztowne leczenie:operacja za granicą, immunoterapia - której nie refunduje NFZ oraz liczne chemioterapie. Koszt leczenia wynosi ok. 1,5 mln złotych !!! Choroba jest zaawansowana, chłopiec ma przerzuty do kości i szpiku. My o naszym koledze dowiedzieliśmy się przez jednego z naszych rodziców. Chcieliśmy aktywnie włączyć się w zbiórkę pieniędzy tym bardziej, że kwota, która potrzebna jest na leczenie, jest ogromną sumą pieniędzy i bez wsparcia innych osób jej zebranie jest praktycznie niemożliwe. Pani Magdalena Nyczkowska - Szulc, pedagog szkolny, zorganizowała akcję "Poduszki dla Michała". Wykonała ponad sto wkładów z silikonowym wypełnieniem i poprosiła uczniów, aby z domów przynieśli koszulki, z których dzieci pod kierunkiem p. Magdy wykonały poszewki. Całą akcję wsparł ks. Mirosław Skórnicki, proboszcz parafii w Słupi,który nagłośnił wydarzenie podczas mszy św. oraz udostępnił miejsce do sprzedaży poduszek w formie cegiełek. Podczas wczorajszego dnia, tj. 19 listopada 2018r., po dwóch mszach św. w Słupi p.M. Nyczkowska - Szulc z uczniami sprzedała wszystkie poduszki za kwotę 3 227,50 zł, która zostanie przekazana Fundacji Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym "Kawałek Nieba" na konto Michała Milczarka. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję ! Wierzymy że uda się zebrać całą kwotę dla chorego chłopca. Zachęcamy do odwiedzenia strony
https://www.kawalek-nieba.pl/michal-milczarek/ , gdzie można dowiedzieć się więcej o historii Michała.

12 października br. uczniowie klasy pierwszej obchodzili pierwsze w ich karierze edukacyjnej święto - pasowanie na ucznia. Pierwszoklasiści musieli się wykazać różnymi umiejętnościami, za które otrzymywali klucze do wiedzy. Przygotowali z p. Aleksandrą Waligórą przedstawienie, które zaprezentowali zaproszonym gościom. Program artystyczny uświetnił też występ koła wokalno-kabaretowego pod przewodnictwem p. Aleksandry Łączkowskiej.

Tego dnia świętowaliśmy też Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji został przygotowany specjalny konkurs, który polegał na rozpoznaniu pracowników szkoły na zdjęciach z ich dzieciństwa. Zadanie było trudne, nikomu nie udało się odgadnąć wszystkich osób. Najlepiej poradzili sobie przedstawiciele klasy szóstej, którzy otrzymali w nagrodę słodkie upominki.

 

3 września 2018r., po wakacjach, spotkaliśmy się w sali gimnastycznej, aby uroczyście rozpocząć nowy rok szkolny 2018/2019. Po raz pierwszy w murach naszej szkoły uczyć się będzie klasa ósma. Do pierwszej klasy zapisano 18 uczniów, a jej wychowawcą została p. Aleksandra Waligóra. Nasi najmłodsi uczniowie  otrzymali ufundowane przez Radę Rodziców plecaki, aby umilić im wkroczenie w szkolną rzeczywistość. Uroczystość rozpoczęła  się mszą św., którą odprawił ks. Mirosław Skórnicki, następnie pan dyrektor Karol Gidaszewski powitał wszystkich zebranych i życzył im sukcesów w całorocznej pracy.

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO NAUCZANIA RELIGII
OBOWIĄZUJĄCY W ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

UWAGA : Podręczniki można odkupić od klas poprzednich!

Klasy 1 -3 kupują podręcznik oraz karty pracy ( nowe !).

Klasy 4 - 8 kupują tylko podręcznik.


SZKOŁA PODSTAWOWA – KLASY I - III

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa– kl. 1
(podr. + karty pracy)
red. J. Szpet, D. Jackowiak
Wyd. Święty Wojciech, Poznań

Kochamy Pana Jezusa – kl. 2
(podr. + karty pracy)
red. J. Szpet, D. Jackowiak
Wyd. Święty Wojciech, Poznań

Przyjmujemy Pana Jezusa – kl. 3
(podr. + karty pracy)
red. J. Szpet, D. Jackowiak
Wyd. Święty Wojciech,Poznań

SZKOŁA PODSTAWOWA – KLASY IV – VI


Jestem chrześcijaninem – kl. 4
(podręcznik+ k.pracy)
red. J. Szpet, D. Jackowiak
Wyd. Święty Wojciech, Poznań

Wierzę w Boga– kl. 5
(podręcznik+ k. pracy)
red. J. Szpet, D. Jackowiak
Wyd. Święty Wojciech, Poznań

Wierzę w Kościół – kl. 6
(podręcznik+ k. pracy)
red. J. Szpet, D. Jackowiak
Wyd. Święty Wojciech, Poznań

SZKOŁA PODSTAWOWA - KLASY VII - VIII

Spotkanie ze Słowem – kl. 7
(podręcznik)
(red.) J. Szpet, D.Jackowiak
Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań
UWAGA ! - podrecznik do kl. I gimnazjum ( z naklejką dla kl. 7 lub bez naklejki)

Aby nie ustać w drodze – kl.8 (podręcznik)
(red.)J. Szpet, D. Jackowiak
Wydawnictwo Swięty Wojciech
UWAGA! - podręcznik do kl. II gimnazjum (z naklejką dla kl. 8 lub bez naklejki)

16 kwietnia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grodzisku Wlkp. odbyło się spotkanie doradcy zawodowego z uczniami klasy 7 z naszej szkoły w Bielawach. Spotkanie zorganizowała Pani Karolina Bartkowiak-Glinka doradca zawodowy z naszej szkoły. Celem było przekazanie wiadomości uczniom na temat: zasad funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy, sytuacji na lokalnym rynku pracy, możliwości korzystania z aktywnych form pomocy takich jak: staże, szkolenia, możliwości uzyskania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej , możliwości dalszego kształcenia, podnoszenia kwalifikacji zawodowych.