..:: SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI W BIELAWACH ::..
 • Szkoła blisko dzieci - dla każdego i zawsze

 • Szkoła blisko dzieci - dla każdego i zawsze

 • Szkoła blisko dzieci - dla każdego i zawsze

 • Szkoła blisko dzieci - dla każdego i zawsze

 • Szkoła blisko dzieci - dla każdego i

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. Janusza Korczaka w Bielawach

M-c

wydarzenie

odpowiedzialni

IX

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Przypomnienie o zasadach BHP w szkole i na jej terenie.

 

Podstawa prawna:  § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

 

Msza Św. dla pierwszoklasistów (święcenie tornistrów), Słupia, godz. 17:00

dyrektor, wychowawcy klas

sztandar/poczet szkoły

 

 

 

Zebranie dyrekcji z rodzicami: zapoznanie z koncepcją funkcjonowania szkoły i przedszkola, procedura na wypadek IV fali pandemii, kalendarz szkolny, zebrania wychowawców z rodzicami – wg harmonogramu.

dyrektor, wychowawcy klas

 

 

Testy diagnozujące wiadomości i umiejętności uczniów klas 1 i klas 4.

 

N-le przedmiotu

Wybory Samorządu Szkolnego.

 

opiekun SU

Rada Pedagogiczna zatwierdzająca PPSz i PNP, koncepcję funkcjonowania szkoły oraz PNP (13.09.2021)

dyrektor

 

 Obserwacja klas przez pracowników z PPP w celu lepszej diagnozy zaobserwowanych trudności u naszych uczniów.

pedagog

 

Akcja „Sprzątanie świata” (28.09.2021)

N-le przedmiotu

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Święto Edukacji Narodowej (14 X 2021), apel. Uroczystość z udziałem Zarządu  i całej społeczności szkolnej.

 

Pasowanie na Pierwszoklasistę.

dyrektor

 

 

wych.klas

 

Cykl spotkań z ciekawymi ludźmi (np. z paraolimpijczykami - szermierka), z Szymonem Ziółkowskim, z absolwentem szkoły oraz cykl żywych lekcji historii:  z grupą Rekonstrukcji Historycznej 3 Bastion Grolman, z dyrektorem Muzeum Powstania Wielkopolskiego i wizytą klas. 8 w ww obiekcie, itp.

cały rok szkolny

Apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości (10 XI 2021)

 

n-le przedmiotu

XI

 Wyjazd na groby

 

 

  opiekun SU

Andrzejki, salon wróżb

 

wych. klas

Próbny egzamin kl. 8 (XI/XII 2021)

dyrektor, komisje egzaminacyjne

XII

Mikołajki

 

Wych. klas

 

Akcja dla Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio (Mikołaj)

 

 

opiekun SU

 

 

Rocznica Powstania Wielkopolskiego

 

SU

 

Przedstawienie świąteczne

 

Wych.klas

Wigilie klasowe

Zimowa przerwa świąteczna 23-31.12.2021

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

wychowawcy oddziałów przedszk. i klas

I

WOŚP

SU

Balik karnawałowy przedszkola i klas 1-3, impreza środowiskowa Dzień Babci i Dzień Dziadka

 

wych.  oddz. i klas 1-3

 

Ferie zimowe 17 - 30 stycznia 2022

Podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).

 

 

 

 

 

lI

Próbny egzamin kl. 8 (XI/XII 2021)

dyrektor, komisje egzaminacyjne

 III

Drzwi Otwarte dla rodziców przedszkolaków i uczniów klas I

 

zespół ds. promocji szkoły

Rekolekcje wielkopostne

katecheta

IV

Wiosenna przerwa świąteczna 14-19.04.2021

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowejz dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

29.04.2022. Apel z okazji rocznicy uchwalenia konstytucji 3. Maja

 

 

 

 

 

 

historyk

Egzamin ósmoklasisty:

 

24 maja 2022 - język polski

25 maja 2022 – matematyka

26 maja 2022 – język angielski

 

Podstawa prawna:  art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.);  § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361).

 

 dyrektor, odpow. komisje egzaminacyjne

Koncert środowiskowy „Dziecko potrafi” połączony z Dniem Matki i Dniem Ojca (talenty uczniów)

 

RR, firmy zewn. org. zaj. dod. dla uczniów

VI

01.06.2020. Dzień Dziecka połączony z Dniem Sportu

Wuefista, wych. klas, RR

Wycieczki klasowe (ostatni tydzień roku szkolnego)

 

wych. klas

 

 

Bal klas ósmych

RR

 

Dzień Bezpiecznego Internetu, cyberprzemoc, cykl pogadanek

 

Pedaog, cały rok szkolny

 

20.06-23.06.2020 – zajęcia w ramach tygodnia projektowego (harmonogram wg odrębnego zarządzenia dyrektora, zajęcia z nauczycielem (nie z wychowawcą klasy)

 

24.06.2020. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Przypomnienie o BHP i bezpieczeństwie podczas wakacji letnich.

 

Podstawa prawna:  § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).

koord. ds. organizacji pracy szkoły

 

Przez cały rok szkolny w oddziałach przedszkolnych będą „Dni nietypowe”.

KONKURSY SZKOLNE  W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W BIELAWACH

 

 

Nazwa konkursu

 

Odpowiedzialni

termin

Konkurs czytelniczy dla przedszkola i kl. 1-4

P. Weronika Dach

P. Kinga Zellner

IX-IV 2021

Konkurs piosenki  anglojęzycznej kl. 4-8

P. Katarzyna Rajska, P. Anna Zrobczyńska

IX 2021

Świąteczny konkurs recytatorski dla przedszkola i kl. 1-3

P. Weronika Dach, P. Kinga Zellener, P. Justyna Cieślak

P. Olga Owczarzak-Matela, P. Joanna Górnowicz

 

XII 2021

IV 2022

 

Rodzinny konkurs fotograficzny „Zatrzymać chwile”, kl. 1

P. Weronika Dach

IX 2021

Konkurs o tytuł  Mistrza Matematyki kl. 4-8

P. Marta Leśniczak-Fechner

X 2021

Konkurs „Moja szkoła” – forma przestrzenna, kl. 3

P. Olga Owczarzak-Matela

X 2021

 

Konkurs patriotyczny „Tak czuję Ojczyznę mą…”, kl. 2

P. Weronika Dach

XI 2021

Konkurs o tytuł  Mistrza Religii kl. 4-8

P. Aleksandra Łączkowska

I/II 2022

Konkurs o tytuł Mistrza Ortografii, kl. 4-8

P. Monika Więckowska

III 2022

Konkurs Biblijny, kl. 4-8

P. Aleksandra Łączkowska

I/II 2022

Przegląd kolęd i pastorałek kl. 1

P. Justyna Cieślak

I/II 2022

Konkurs ”Kolorowe wianki” (Powitanie wiosny) kl. 1

P. Justyna Cieślak

III 2022

Konkurs fotograficzny skarpetkowo-kolorowo kl. 1-3

P. Weronika Dach, P. Justyna Cieślak, P. Olga Owczarzak-Matela

III 2022

Konkurs na zakładkę do książki, kl. 3

P. Olga Owczarzak-Matela

IV 2022

Konkurs plastyczny „Wiosenna łąka” , kl. 1-2

P. Weronika Dach, P. Justyna Cieślak

V 2022

Konkurs o tytuł Mistrza Biologii, kl. 5-8

P. Romulda Kroma

V/VI 2022

Konkurs o tytuł Mistrza Chemii, kl. 7-8

P. Marta Leśniczka-Fechner

V 2022

Konkurs o tytuł Mistrza Sportu, kl. 4-8

P. Mikołaj Szynklewski

V/VI 2022

Konkurs o tytuł Mistrza Przyrody, kl. 4

P. Romualda Kroma

V/VI 2022

Konkurs o tytuł Mistrza Plastyki kl. 4-8

P. Dariusz Cieślak

V/VI 2022

Konkurs o tytuł Mistrza Muzyki kl. 4-8

P. Dariusz Cieślak

V/VI 2022

konkurs o tytuł Mistrza Języka Angielskiego, przedszkole,  kl. 1-3, kl. 4-8

P. Joanna Górnowicz, P. Kinga Zellner

P. Katarzyna Rajska, P. Anna Zrobczyńska

V/VI 2022

 

+ konkursy w przedszkolu cały rok szkolny (P. Joanna Górnowicz, P. Kinga Zellner)

 

KONKURSY GMINNE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

 

Nazwa konkursu

 

 

organizator

 

odpowiedzialni

 

termin

 

Konkurs ortograficzny dla kl. 4-8

SP Bielawy

P. Samira Klimek

III 2022

Międzyszkolny konkurs języka angielskiego „Shining stars”

SP Bielawy

P. Anna Zrobczyńska

IV 2022

 

 

KONKURSY POWIATOWE/OGÓLNOPOLSKIE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

 

Nazwa konkursu

 

 

organizator

 

odpowiedzialni

 

termin

Kangur Matematyczny „Kangur”, kl. 4-8

 

Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych

P. Marta Leśniczak-Fechner

wg harmonogramu ustalonego przez organizatora

Konkurs matematyczny „Leon”, kl. 2

Centrum Rozwoju Edukacji

P. Weronika Dach

 

 

Wytypowani przez szkolną komisję konkursową uczniowie klas VII i VIII biorą udział w Wojewódzkich Olimpiadach – zgodnie z harmonogramem wytyczonym przez Kuratorium Oświaty  w Poznaniu.

 

PROJEKTY SZKOLNE/OGÓLNOPOLSKIE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

Nazwa projektu

 

 

organizator

 

odpowiedzialni

 

termin

 

zeszyt OK, SUS

kurs internetowy z OK zeszytu - link do rekrutacji

https://sus.ceo.org.pl/ok-zeszyt/rekrutacja-ok-zeszyt

 

koordynator ds. organizacji pracy szkoły: Pani MartaLleśniczak-Fechner

cały rok

Projekt międzynarodowy e-Twinnig

 

SP Bielawy (nawiązanie współpracy ze szkołami zza granicy)

językowcy

koordynator: Pani Anna Zrobczyńska

cały rok

 

INNOWACJE PEDAGOGICZNE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

 

Nazwa innowacji pedagogicznej

 

 

organizator

 

odpowiedzialni

 

termin

Międzynarodowy projekt „Emocje”

P. Joanna Górnowicz

pedagog szkolny

Od IX do VI (przez 3 lata)

Walka z bykami ortograficznymi

 

P. Monika Więckowska

poloniści

Od IX do VI (przez 3 lata) na poziomie kl. 4-8

 

 

 

 

1 WRZEŚNIA 2021r.

… i oto ruszamy  z nowym zapałem, z nowymi pomysłami, z nowymi uczniami i nauczycielami, ale także z nową Panią Dyrektor – Moniką Więckowską.

            Punktualnie o godz. 9.00 na sali gimnastycznej pojawili się uczniowie klas 1 – 3  wraz ze swoimi wychowawczyniami i w uroczysty sposób rozpoczęli nowy rok szkolny. Szczególnie serdecznie przywitano klasę pierwszą, dla której to zupełnie nowy etap życia. Na tzw. „dobry początek” najmłodsi uczniowie odebrali      z rąk p. Dyrektor, ufundowane przez Radę Rodziców, śliczne nowe tornistry.

            Po krótkiej przerwie, na sali gimnastycznej odbyło się spotkanie klas  4 – 8, które już wcześniej spotkały się z wychowawcami, zapoznając się z nowym planem oraz najważniejszymi zmianami w nowym roku szkolnym. Podobnie jak podczas pierwszej części uroczystości dla młodszych uczniów, po wprowadzeniu sztandaru szkoły oraz odśpiewaniu hymnu narodowego, rozpoczęło się spotkanie z p. Dyrektor.

            Kolejna część uroczystości otwarcia nowego roku szkolnego to Msza Św. o godz. 17.00, celebrowana przez ks. Proboszcza Mirosława Skórnickiego,           w kościele parafialnym p. w. Wszystkich Świętych w Słupi, dla wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców. Dzieci z klasy pierwszej ze szczególnym wzruszeniem przeżyły moment poświęcenia ich nowiutkich tornistrów wraz ze wszystkimi znajdującymi się w nich przyborami szkolnymi.

            Pełni nadziei i optymizmu oczekujemy, co przyniosą nam kolejne miesiące nowego roku szkolnego.   

 

 

Szanowni Państwo!

Z uwagi na reżim sanitarny, nadal obowiązuje zakaz przynoszenia własnych zabawek (w przedszkolu, zerówce i kl. 1-3) do szkoły.
Bardzo prosimy, by Państwo nie wchodzili na teren szkoły. Wszelkie sprawy należy załatwiać drogą elektroniczną (przez e-Librus) lub telefonicznie. Harmonogram dyżurów nauczycieli z Państwem zostanie podany w terminie późniejszym.  

Uprzejmie informujemy, że od dn. 01.09.br. są Państwu przypisane nowe loginy i nowe hasła do e-Librusa dla oddziałów przedszkolnych (wychowawcy tych oddziałów od dn. 03.09.br.przekażą je Państwu w kopercie).  


Przepraszamy za dzisiejsze czasowe utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody w szkole. Sytuacja była spowodowana remontami na terenie wsi Bielawy.

Zebrania organizacyjne w klasach1-8 odbędą się 13.09.2021 r. wg następującego harmonogramu:
 

 • kl. 1-3 godz. 17:00-17.15 (w sali gimnastycznej - zapraszamy zainteresowanych rodziców na krótkie spotkanie z dyrekcją w celu przedstawienia koncepcji funkcjonowania szkoły), następnie - spotkania z wychowawcami w klasach, numery sal zostaną podane w terminie późniejszym
 • kl. 4-8 godz. 18.00-18.15 (w sali gimnastycznej - zapraszamy zainteresowanych rodziców na krótkie spotkanie z dyrekcją w celu przedstawienia koncepcji funkcjonowania szkoły), następnie - spotkania z wychowawcami w klasach, numery sal zostaną podane w terminie późniejszym

                           

 

                                                                                                                                    Dyrektor Szkoły

 

Obiady w roku szkolnym 2021/2022 będą wydawane od 1.09.2021r.

Można zapisywać dzieci na obiad pod nr tel. 600236527 (dotyczy uczniów kl. 1-8). Obiad zamawiam o godz. 8:50.

Milena Balcerek

PLAN ODWOZÓW DLA KLAS 1-8
1.09.2021R. (WYJAZD ZE SZKOŁY OKOŁO 10:30)

GODZ. MIEJSCOWOŚĆ
10:37 JANUSZEWICE
10:46 SEPAROWO
10:52 GRANOWO
11:02 PRZYSTANEK PRZED SZKOŁĄ
11:09 ZEMSKO
11:17 STRZĘPIŃ
11:23 NIEMIERZYCE
11:31 KUBACZYN
11:41 GRANÓWKO

Dzieci przedszkolne będą odwożone wg zwykłego, codziennego planu.

PLAN DOWOZÓW I ODWOZÓW
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

DOWOZY:
GODZ. MIEJSCOWOŚĆ
7:10 GRANÓWKO
7:20 KUBACZYN
7:28 NIEMIERZYCE
7:34 STRZĘPIŃ 1
7:37 STRZĘPIŃ 2
7:45 ZEMSKO 1
7:50 BIELAWY
8:00 ZEMSKO 2
8:07 JANUSZEWICE
8:12 BIELAWY
8:22 GRANOWO
8:28 SEPAROWO
8:32 BIELAWY

ODWOZY PRZEDSZKOLE + SP WG PLANU LEKCJI
GODZ. MIEJSCOWOŚĆ
13:50 BIELAWY
13:52 SEPAROWO
13:58 GRANOWO

ODWOZY PRZEDSZKOLE + SP WG PLANU LEKCJI
GODZ. MIEJSCOWOŚĆ
14:10 BIELAWY
14:17 JANUSZEWICE
14:22 ZEMSKO 1
14:25 ZEMSKO 2
14:30 STRZĘPIŃ 1
14:32 STRZĘPIŃ 2
14:37 NIEMIERZYCE
14:52 KUBACZYN
14:57 GRANOWO
15:00 SEPAROWO
15:05 BIELAWY

ODWOZY SZKOŁA PODSTAWOWA
GODZ. MIEJSCOWOŚĆ
15:06 BIELAWY
15:10 SEPAROWO
15:17 ZEMSKO 1
15:20 ZEMSKO 2
15:25 STRZĘPIŃ 1
15:27 STRZĘPIŃ 2
15:33 NIEMIERZYCE
15:39 KUBACZYN
15:45 GRANOWO
15:50 GRANÓWKO

PLAN DOWOZÓW I ODWOZÓW
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

DOWOZY:
GODZ. MIEJSCOWOŚĆ
7:10 GRANÓWKO
7:20 KUBACZYN
7:28 NIEMIERZYCE
7:34 STRZĘPIŃ 1
7:37 STRZĘPIŃ 2
7:45 ZEMSKO 1
7:50 BIELAWY
8:00 ZEMSKO 2
8:07 JANUSZEWICE
8:12 BIELAWY
8:22 GRANOWO
8:28 SEPAROWO
8:32 BIELAWY

ODWOZY PRZEDSZKOLE + SP WG PLANU LEKCJI
GODZ. MIEJSCOWOŚĆ
13:50 BIELAWY
13:52 SEPAROWO
13:58 GRANOWO

ODWOZY PRZEDSZKOLE + SP WG PLANU LEKCJI
GODZ. MIEJSCOWOŚĆ
14:10 BIELAWY
14:17 JANUSZEWICE
14:22 ZEMSKO 1
14:25 ZEMSKO 2
14:30 STRZĘPIŃ 1
14:32 STRZĘPIŃ 2
14:37 NIEMIERZYCE
14:52 KUBACZYN
14:57 GRANOWO
15:00 SEPAROWO
15:05 BIELAWY

ODWOZY SZKOŁA PODSTAWOWA
GODZ. MIEJSCOWOŚĆ
15:06 BIELAWY
15:10 SEPAROWO
15:17 ZEMSKO 1
15:20 ZEMSKO 2
15:25 STRZĘPIŃ 1
15:27 STRZĘPIŃ 2
15:33 NIEMIERZYCE
15:39 KUBACZYN
15:45 GRANOWO
15:50 GRANÓWKO

Msza św. z okazji rozpoczęcia roku szkolnego dla wszystkich uczniów i nauczycieli oraz personelu szkolnego odbędzie się 1 września 2021r.o godz. 17:00 w kościele parafialnym w Słupi. Klasa 1 będzie miała poświęcone tornistry i przybory szkolne (do kościoła zabieramy tornister z wyposażeniem).

Rozpoczęcie roku szkolnego

Spotykamy się na boisku szkolnym, w miejscach wyznaczonych.
Pod opieką wychowawców uczniowie wchodzą do budynku.
Z uwagi na zachowanie reżimu sanitarnego bardzo rodzice pozostają na boisku szkolnym.
Prosimy Rodziców o zaopatrzenie dzieci w maseczki na czas poruszania się w przestrzeniach wspólnych (korytarze). W klasach maseczki nie są konieczne.
Uczniowie przed wejściem do budynku dezynfekują ręce.
Uczniów obowiązuje uroczysty strój szkolny w kolorach biało – granatowym lub czarnym.
Plan - 1 września 2021r.:
-w godz. 9:00-9:30 klasy 1-3 w sali gimnastycznej, potem spotkanie z wychowawcą w klasach,
-klasy 4-8 9:00 – 9:30 spotkanie z wychowawcą w klasach, a w godz. 9:45-10:15 w sali gimnastycznej.
Odwozy po zakończonej uroczystości ok. godz. 10:30.

Oddziały Przedszkolne mają w tym dniu zwykłe zajęcia ze swoimi wychowawcami.

WYPRAWKA UCZNIA KLASY I

rok szkolny 2021/2022

 • 3 x zeszyt w kratkę 32-kartkowy
 • 1 x zeszyt w linie (z wyraźnie zaznaczoną czerwoną linią), 32-kartkowy

Proszę podpisać zeszyty na przedniej okładce.

2 papierowe teczki z gumką( na prace plastyczne i dodatkowe karty pracy)

 • piórnik z wyposażeniem: 2 ołówki „BIG”, temperówka z pojemniczkiem, kredki ołówkowe „BAMBINO”, gumka do ścierania, nożyczki (w przypadku dziecka leworęcznego nożyczki dla leworęcznych), klej w sztyfcie („Glue stick” zielono-żółty), linijka 20 cm z wyraźnie zaznaczonym zerem
 • patyczki(liczmany)
 • bloki rysunkowe: A4 biały i kolorowy
 • bloki techniczne : A4 2x biały i 2x kolorowy
 • papier kolorowy- wycinanka zwykła mała i duża
 • kredki pastele
 • farby plakatowe + 3 pędzelki różnej grubości + kubek z pokrywką zabezpieczającą przed rozlaniem wody
 • plastelina (duże opakowanie)
 • klej „Magic”- z wyciskanej tubki
 • okładki na podręczniki,
 • strój gimnastyczny- biała koszulka, granatowe lub czarne spodenki/leginsy/ spodnie dresowe, białe skarpetki, tenisówki z jasną podeszwą + podpisany materiałowy worek
 • obuwie na zmianę

 

Proszę o podpisanie wszystkich przyborów imieniem i nazwiskiem dziecka.

Strój galowy:

Dziewczynka: biała bluzka, granatowa lub czarna spódniczka

Chłopiec: biała koszula, granatowe lub czarne spodnie

Podręczniki do religii, które kupują rodzice:

 

kl.1 - Pan Bóg jest naszym Ojcem  - Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań

kl.2 - Chcemy poznać Pana Jezusa - Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań

kl.3 - Przyjmujemy Pana Jezusa - Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań

kl.4 - Jestem chrześcijaninem - Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań

kl.5 - Bóg szuka człowieka -  Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań

kl.6 - Jezus nas zbawia - Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań

kl.7 - Spotkanie ze Słowem - Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań

kl.8 - Aby nie ustać w drodze - Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań