Dokumenty szkoły – statut, PSO, WSO, zasady zachowania