Przekazanie laptopów do pracowni komputerowej

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych oraz Rozwoju Ziemi Granowskiej przekazało 12 laptopów na wyposażenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Bielawach, sfinansowane przez przedsiębiorstwo Storteboom Hamrol Sp. z o.o. w Kotowie w kwocie 25 000,00 zł.