Plan dowozów i odwozów w roku szkolnym 2022/2023

DOWOZY PRZEDSZKOLE + SZKOŁA PODSTAWOWA
07:15 GRANÓWKO
07:20 KUBACZYN
07:25 NIEMIERZYCE
07:30 STRZĘPIŃ 1
07:32 STRZĘPIŃ 2
07:37 ZEMSKO 1
07:40 ZEMSKO 2
07:45 BIELAWY
07:55 GRANOWO
08:04 SEPAROWO
08:10 JANUSZEWICE
08:15 BIELAWY

ODWOZY PRZEDSZKOLE + SZKOŁA PODSTAWOWA
WG PLANU LEKCJI
13:50 BIELAWY
13:53 SEPAROWO
13:58 GRANOWO

ODWOZY PRZEDSZKOLE + SZKOŁA PODSTAWOWA
WG PLANU LEKCJI
14:10 BIELAWY
14:17 JANUSZEWICE
14:22 ZEMSKO 1
14:25 ZEMSKO 2
14:30 STRZĘPIŃ 1
14:32 STRZĘPIŃ 2
14:37 NIEMIERZYCE
14:42 KUBACZYN
14:47 GRANOWO
14:53 SEPAROWO
14:58 BIELAWY

ODWOZY
SZKOŁA PODSTAWOWA WG PLANU LEKCJI
15:05 BIELAWY
15:10 SEPAROWO
15:15 JANUSZEWICE
15:20 ZEMSKO 1
15:23 ZEMSKO 2
15:28 STRZĘPIŃ 1
15:30 STRZĘPIŃ 2
15:35 NIEMIERZYCE
15:40 KUBACZYN
15:45 GRANOWO
15:52 GRANÓWKO