Ferie z ekonomią

Szanowni Państwo,

Z ogromną przyjemnością informuję, że nasza szkoła wygrała projekt finansowany ze środków unijnych z ramienia Fundacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej pt. Ferie z ekonomią. Do projektu zgłosiło się 85 szkół, z czego 42 szkoły (w tym nasza) spełniły kryteria formalne udziału w projekcie.

Gratuluję zwycięstwa! Dziękuję, w imieniu Zarządu, i swoim Pani Milenie Balcerek i P. Karolinie Bartkowiak-Glince na aplikację wniosku w ramach ww. projektu.

Koordynatorem tego przedsięwzięcia jest P. Karolina Bartkowiak-Glinka, a osobą współodpowiedzialną za jego realizację – P. Dariusz Cieślak.
Głównym celem projektu jest zwiększenie wiedzy, postaw przedsiębiorczych i umiejętności w zakresie bankowości (w tym produktów bankowych), sposobów planowania i zarządzania budżetem domowym, a także poznanie zadań NBP i roli pieniądza wśród uczniów klas VII i VIII z 65 szkół podstawowych w gminach wiejskich podczas zajęć pozalekcyjnych w okresie ferii zimowych.

Mam nadzieję, że realizacja projektu, przyniesie nam wiele satysfakcji, a uczniowie kl. 7-8, ze szczeg. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nabędą wiedzę i umiejętności, które ułatwią im funkcjonowanie w dzisiejszym świecie.

Z poważaniem,
Dyrekcja.