Żywe lekcje historii z grupami rekonstrukcji historycznych

Od roku szkolnego 2021/2022, w ramach Rocznego Planu Pracy Szkoły w Bielawach, jak również realizacji Szkolnego Programu Profilaktyczno-Wychowawczego, będziemy cyklicznie gościć historyczne grupy rekonstrukcyjne. Już dziś zapraszam, w imieniu grupy 3 Bastion Grolman, na pokaz o Powstaniu Wielkopolskim, który odbędzie się w naszej szkole w grudniu. O podobnych inicjatywach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Z poważaniem,
Dyrekcja.