Ogólnopolski Dzień Seniora

Światowy Dzień Seniora, to wyjątkowy symbol pamięci i wdzięczności kierowany do ludzi, którzy urodzili się, pamiętają urok lat oraz dekad ubiegłego wieku, którego celem jest integracja środowiska senioralnego oraz umocnienie więzi międzypokoleniowych.
Obchody Dnia Seniora to cykl różnorodnych działań mających na celu zwrócenie uwagi na szeroko pojęte zdrowie ludzi starszych, podniesienie jakości życia seniorów i zwrócenie uwagi na problemy ich dotyczące oraz podejmowania przy tej okazji próby wzmocnienia więzi pokoleniowych, jak i integrowania środowiska seniorów. Dzień Seniora to doskonały powód, aby pamiętać na co dzień o ludziach starszych i ich rodzinach.
Uczniowie klas 1-3 odwiedzili Dom Dziennego Pobytu „Pogodna Jesień” w Buku, z obfitościami pod postacią pysznych domowych wypieków oraz własnoręcznie wykonanych kartek z życzeniami. Zaszczepianie w tak młodych osobach szacunku i wrażliwości jest niezwykle ważne, a radość innych jest bardzo budująca i dająca siłę do działania. Pamiętajmy o tym, że każdy z nas ma w sobie więcej radości z dawania aniżeli z brania.

Wychowawczynie kl.1-3.