Sprzątanie świata

Klasy 1-3 włączyły się w akcję „Sprzątanie świata”. Celem akcji jest budowanie świadomości ekologicznej, nauka segregacji śmieci, kształtowanie nawyków ekologicznych oraz działanie na rzecz ochrony środowiska. Tego dnia uczniowie wraz z nauczycielami ruszyli do walki o czysty teren wokół szkoły.